sablona-pozadia-implant.jpg

Następstwa braków w uzębieniu

Organizm funkcjonuje jako całość. Kiedy dochodzi do uszkodzenia lub naruszenia funkcjonowania jednej jego części rzutuje to na cały organizm. Czasem odczuwamy następstwa zaburzonego funkcjonowania natychmiast, a czasem odzywają się one po
miesiącach lub latach.


Jama ustna i zęby są częścią układu trawiennego. Ich główną rolą jest przyjmowanie pokarmu, a następnie jego wstępne mechaniczne przetwarzanie, czyli przeżuwanie. W przypadku brakujących zębów jest ono niewystarczające, w związku z czym do żołądka trafiają zbyt duże kęsy pożywienia i w ten sposób nadmiernie go obciążają. To z kolei może powodować zaburzenia trawienia, które mogą stać się przyczyną przewlekłych chorób całego układu pokarmowego. Długotrwałe chroniczne choroby i podrażnienia mogą w późniejszym czasie przekształcić się w schorzenia nowotworowe. Jak widać braki uzębienia mogą czasami prowadzić nawet do tragicznych następstw.

Same brakujące zęby nie są jedyną przyczyną powstawaia nowotworów. Na powstanie chorób nowotworowych składają się liczne czynniki. Dotyczy to złożonych czynników, których oddziaływanie jest konieczne (predyspozycje genetyczne, środowisko, rodzaj pożywienia, stres, palenie tytoniu, alkohol i inne). WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) jako istotny czynnik w prewencji nowotworów układu pokarmowego wymienia także stan zdrowia jamy ustnej i kompletność uzębienia. Alarmująco zły i łączący się z częstym występowaniem nowotworów układu trawiennego jest stan zębów mieszkańców Słowacji (po Rumunii najgorszy w Europie).

Ograniczenie dbałości o uzębienie tylko do „Bolą mnie zęby” i „Nie bolą mnie zęby” oraz obojętność na kwestię kompletności uzębienia może być krótkowzrocznością. Dlatego bagatelizowanie brakujących zębów może mieć poważne następstwa, których podstępność polega na tym, że nie objawiają się natychmiast, ale dopiero po kilku latach. DBAJCIE O SWOJE ZDROWIE PÓKI JEST CZAS, ŻEBY NIE BYŁO ZAPÓŹNO.