sablona-pozadia-paradontologia.jpg

Parodontologia

  • badanie i diagnostyka chorób przyzębia
  • prewencja, higiena, instruktaż
  • leczenie zachowawcze i chirurgiczne
  • otwarty i zamknięty kiretaż kieszonek przyzębowych
  • Sterowana regeneracja tkanek (GTR) – rekonstrukcja defektów kostnych zastosowaniem materiału pobranego z innej części ciała i materiałów syntetycznych
  • operacje podbródka
  • chirurgia plastyczna przyzębia
  • wizyty kontrolne