sablona-pozadia-protetika.jpg

Co to jest mostek?

Proteza jednego lub kilku zębów na konstrukcji mostkowej. Zasada jest podobna jak w klasycznym moście nad rzeką. Funkcję filarów pełnią spiłowane zęby ( w niektórych przypadkach implanty). Luki między zębami są wypełnione koronkami międzyzębowymi), które są elementem jednolitej konstrukcji mostka i tworzą przęsło między koronkami filarowymi, które są mocowane w ustach na spiłowanych zębach. Mostek mocuje się w ustach specjalnymi cementami stomatologicznymi i jest on stałą częścią jamy ustnej. Pacjent nie wyjmuje go z ust.

Zalety wstawienia zęba na zasadzie mostka wobec implantu

Uzupełnienie jednego zęba mostkiem jest mniej kosztowne niż implant. Zazwyczaj jest też szybsze. Przy zdrowych zębach filarowych założenie gotowego mostka w większości przypadków nie przekracza 10 dni roboczych (czasami nawet krócej).

Wady wstawienia zęba na zasadzie mostka wobec implantu

1. W miejscu brakującego zęba dochodzi do ubytku kości, co później powoduje pogorszenie estetyki

2. Spiłowanie sąsiednich zębów – nie jest idealnym rozwiązaniem w przypadku, kiedy sąsiednie zęby są zdrowe i bez próchnicy (szkoda zdrowych zębów)