sablona-pozadia-protetika.jpg

Protetyka

Wyłączna współpraca z prestiżowymi słowackimi laboratoriami w Bratysławie.

Rozwiązania standardowe i ponadstandardowe.

Protetyka ruchoma

• całościowe protezy wyjmowalne
• częściowe protezy wyjmowalne
• protezy elastyczne
• attachmenty

Protetyka stała

• metalo-ceramika
• bezmetalowa tłoczona pełnoceramika – EMPRESS
• bezmetalowa frezowana pełnoceramika – CERCON
• fasety, inlaye, onlaye, overlaye z ceramiki tłoczonej i frezowanej