sablona-pozadia-paradontologia.jpg

Parodontológia

 

- vyšetrenie a diagnostika ochorení parodontu

- prevencia, hygiena, inštruktáž

- konzervatívna a chirurgická liečba

- otvorená a uzavretá kyretáž parodontálnych vačkov

- Riadená tkanivová regenerácia (GTR) - rekonštrukcie kostných defektov s použitím nahradného materiálu pochadzajúceho z inej časti tela a syntetických materiálov

- lalokové operácie

- plastická chirurgia parodontu

- recall