implantaty-skupina zubov-SK.jpg

Nahradenie skupiny zubov

 

- v prípade jednostranne skráteného zubného oblúka sa pomocou implantátov vytvoria piliere, ktoré umožňujú fixáciu mostíka

- pri dvoch a viac chýbajújcich zubov je mostík pripevnený k zubným implantátom, ktoré mu zabezpečujú optimálnu stabilitu a esteticky a funkčne presvedčivý výsledok

- nie je nutné brúsenie susedných zubov

- v určitých prípadoch jediné možné fixné riešenie ( pri chýbajúcich zadných zuboch )