CENTRUM

          ESTETICKEJ STOMATOLÓGIE

          A IMPLANTOLÓGIE

 

   ( Prijímame nových pacientov ) 

 

V súvislosti s COVID 19 pracujeme v zvýšenom hygienickom štandarde - chirurgickom aseptickom režime, aby sme chránili personál a aj naších pacientov. Už ošetrujeme všetkých pacientov, nemusíte u nás mať zdravotnú kartu. Prosím, pred návštevou našej kliniky nás vopred  kontaktujte telefonicky na t.č. 0908411111.